روز دانشجو

روز دانشجو

دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی همدان به نوبه خود 16 آذر، روز دانشجو را گرامی داشته و به همه دانشجویان علی الخصوص دانشجویان عزیز مرکز جهاد دانشگاهی تبریک می گوید

اطلاعات تماس