لیست رشته های مقطع کاردانی

 

لیست رشته های مقطع کاردانی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی همدان:

 

 • کاردانی حرفه ای حقوق - حقوق ثبتی (گروه آموزشی مدیریت)

 • کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار (گروه آموزشی مدیریت)

 • کاردانی اینترنت و شبکه های گسترده (گروه آموزشی صنعت)

 • کاردانی برنامه سازی کامپیوتری (گروه آموزشی صنعت)

 • کاردانی معماری شهری (گروه آموزشی صنعت)

 • کاردانی حرفه ای عکاسی (گروه آموزشی هنر)

 • کاردانی حرفه ای گرافیک (گروه آموزشی هنر)

 • کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی (گروه آموزشی فرهنگ و هنر)

 • کاردانی حرفه ای امور فرهنگی (گروه آموزشی فرهنگ و هنر) دانلود چارت

 • کاردانی حرفه ای روابط عمومی (گروه آموزشی فرهنگ و هنر) دانلود چارت

 • کاردانی حرفه ای طراحی لباس (گروه آموزشی فرهنگ و هنر)

 • کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباس (گروه آموزشی فرهنگ و هنر)

 • کاردانی حرفه ای گردشگری (گروه آموزشی فرهنگ و هنر)

 

 

فرم تماس

جهت ارائه سوالات آموزشی پس از تکمیل فرم آن را ارسال فرمائید.

اطلاعات تماس