فرم های آموزش

فرم های مورد نیاز آموزش :

  • فرم معرفي به استاد (دانلود)
  • كاربرگ هاي كاربيني (دانلود)
  • كاربرگ هاي كارورزي (دانلود)
  • فرم تسویه حساب  فارغ التحصیل، انصراف، اخراج (دانلود)
  • پرسشنامه اشتغال جهت فارغ التحصیلی(دانلود)

 

 

فرم تماس

جهت ارائه سوالات آموزشی پس از تکمیل فرم آن را ارسال فرمائید.

اطلاعات تماس