لیست رشته های مقطع کارشناسی

لیست رشته های مقطع کارشناسی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی همدان :

 

 • کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات- امنیت اطلاعات (گروه آموزشی صنعت)

 • کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات- فناوری اطلاعات (گروه آموزشی صنعت)

 • کارشناسی مهندسی فناوری عمران-ساختمان سازی (گروه آموزشی صنعت)

 • کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رسانه (گروه آموزشی فرهنگ و هنر) دانلود چارت

 • کارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک (گروه آموزشی فرهنگ و هنر)

 • کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی (گروه آموزشی فرهنگ و هنر) دانلود چارت

 • کارشناسی حرفه ای عکاسی (گروه آموزشی فرهنگ و هنر)

 • کارشناسی حرفه ای کارگردانی (گروه آموزشی فرهنگ و هنر)

 • کارشناسی حرفه ای طراحی گرافیک (گروه آموزشی فرهنگ و هنر)

 • کارشناسی حرفه ای طراحی معماری داخلی (گروه آموزشی فرهنگ و هنر)

 • کارشناسی حرفه ای حقوق- حقوق ثبت اسناد و املاک (گروه آموزشی مدیریت) دانلود چارت

 

 

 

فرم تماس

جهت ارائه سوالات آموزشی پس از تکمیل فرم آن را ارسال فرمائید.

اطلاعات تماس